Link


関西地区大学かるた連盟

関西地区大学かるた連盟
関西地区大学かるた連盟(旧)


大学かるた会

東北大学かるた会
大阪大学競技かるた会
旧大阪教育大学競技かるた同好会
大阪市立大学競技かるたサークル(更新停止)
京都大学かるた会
奈良女子大学競技かるた部(更新停止)
熊本大学百人一首同好会
立命館大学かるた会


一般会・リファレンス

全日本かるた協会
奈良県かるた協会
須磨千鳥かるた会ブログ
かるたネットワーク