^_C} X j VeC}X

kotoba wa naifu
nagareru chi
tukaremasita