Welcome to Hikaru's Page


ひかるのホームページへ、ようこそ。
お絵描き(CG)しています。
まだ、へたですが
見ていってください・・・
    Asobo asobe hikaruwa genki
    asobuno daisuki dondon asobo.
    Sabage ni dingi roraburedo
    CG puresute anime ni manga
    nandemo suruno hikaru yuku.

Entrance

Tantan tanuki no Hikaruchan, Kanemo nai noni burabura.
Asakara Banmade burabura,sondemotte tottemo Binbounin.