Phrase Dictionary
(1)
English - Afrikaans

SALUTATION

(En) Good morning, Mr.Venter.
(Af) Goeiemore, meneer Venter.

(En) Good evening, Mr.Venter.
(Af) Goeienaand, meneer Venter.

(En) Good night, Mr.Venter.
(Af) Goeienag, meneer Venter.

(En) How are you sir? (madam)(ladies and gentolemen)
(Af) Hoe gaan dit meneer? (mevrou/mejuffrou)(dames en here)

(En) I am very pleased to meet you.
(Af) Aangename kennis.

(En) Thank you.
(Af) Dankie.

(En) Thank you very much.
(Af) Baie dankie.

(En) Please.
(Af) Asseblief.

(En) Goodbye.
(Af) Tot siens.

VISIT AND INTRODUCTION

(En) Do you know him?
(Af) Ken u/jy hom?

(En) Here is my card?
(Af) Hier is my kaartjie.

(En) How do you do?
(Af) Aangename kennis.

(En) Are you Mr.Brand?
(Af) Is u/jy meneer Brand?

(En) Where are you from?
(Af) Waarvandam kom u/yj?

(En) I am from London.
(Af) Ek kom van London af.

(En) Where do you live?
(Af) Waar woon u.jy?

(En) Do you speak English?
(Af) Praat u/jy Engels?

(En) Yes, a little.
(Af) Ja, so 'n bietjie.

(En) I don't speak your language well.
(Af) Ek praat u/jou taal nie goed nie.

(En) Please speak slowly.
(Af) Praat asseblief stadig.

(En) I beg your pardon.
(Af) Ekskuus.

(En) Excuse me for interrupting.
(Af) Verskoon dat ek in die rede val.

(En) Would you please come to my house on Dunday?
(Af) Sal jy asseblief Sondag oorkom?

(En) Breakfast
(Af) ontbyt

(En) lunch
(Af) middagete

(En) coffee
(Af) koffie

(En) tea
(Af) tee

(En) cocktails
(Af) skemerkelkies

(En) dinner
(Af) aandete

(En) bridge
(Af) brug

(En) Is Mrs.Dekker at home?
(Af) Is mevrou Dekker tuis?

(En) When will she be back?
(Af) Wanneer kom sy terug?

(En) Please come in.
(Af) Kom binne.

(En) Please be seated.
(Af) Sit asseblief.

(En) Will you have a cigarette?
(Af) Sigaret?

(En) May I offer you something to eat? (to drink?)
(Af) Iets te ete? (to drinke?)

(En) Do you like tea?
(Af) Hou u/jy van tee?

(En) It has been a long time since I saw you last.
(Af) Dit is lank sedert ek u/jou laas gesien het.

(En) Please remember me to your family.
(Af) Se groete aan u/jou gesin.

(En) father
(Af) vader

(En) mother
(Af) moeder

(En) husband
(Af) man

(En) wife
(Af) vrou

(En) Please come again.
(Af) Kom asseblief weer.

(En) Goodbye, I had a delightful time.
(Af) Tot siens, ek het die tydjie baie geniet.

INQUIRIES ON THE STREET

(En) Where is the pharmacy?
(Af) Waar is die apteek?

(En) the business district?
(Af) die sakesentrum?

(En) Is this the way to the airfield?
(Af) Is dit die pad na die lughawe?

(En) to the bank.
(Af) na die bank.

(En) to the charch.
(Af) na die kerk.

(En) to the drugstore.
(Af) na die apteek.

(En) to the American Embassy.
(Af) na die Amerikkanse ambassade.

(En) to the department store.
(Af) na die afdelingswinkel.

(En) to the police station.
(Af) na die polisiestasie.

(En) to the railroad station.
(Af) na die spoorwegstasie.

(En) Please show me on this map.
(Af) Wys my asseblief op die kaart.

(En) What is the name of this street?
(Af) Wat is die straat se naam?

EVERYDAY EXPRESSIONS

(En) Yes
(Af) Ja

(En) No
(Af) Nee

(En) Please
(Af) Asseblief

(En) Excuse me
(Af) Verskoon my

(En) Is that so?
(Af) Werklink?

(En) Thank you very much.
(Af) Baie dankie.

(En) You are welcome.
(Af) Nie te dankie nie.

(En) I am sorry.
(Af) Dit spyt my.

(En) I don't know.
(Af) Ek weet nie.

(En) I think so.
(Af) Ek dink so.

(En) Can you get interpreter?
(Af) Kan u/jy 'n tolk kry?

(En) What is this?
(Af) Wat is die?

(En) What is that?
(Af) Wat is daardie?

(En) Where is the toilet?
(Af) Waar is die toilet?

(En) Please show me.
(Af) Wys my asseblief.

(En) Please write it.
(Af) Skryf dit asseblief.

(En) Which way shall we go?
(Af) Watter pad sal ons volg?

(En) We want to see the city.
(Af) Ons wil die stad sien.

(En) I am in a hurry.
(Af) Ek is haastig.

(En) This is the shortest way.
(Af) Die is die kortste pad.