[Al helmapaĝo (japane)] [Al japana versio]
Al la pagxo per nur Latin-1 kodo (iso-8859-1)

Enhavo de miaj artikoloj en la sola ajnua-lingva gazeto "AinuTimes" en la mondo

         [Cxiuj titoloj de AinuTimes estas jene]

  La tiparo de miaj artikoloj estas konforma al Unicode 3.2 (Klarigo japane) kun japana tiparo.

  NOTE

 
Flugfolio
por disvastigo
Angla flugfolio
(Flier for spread)
    Japana flugfolio Korea flugfolio
          Klarigo de la aino
(eo kaj kr ver.)
          La ekzemplero en n-ro 52 La 68-a numero Rakonto pri "Golden Kamuy" (La pinta kunsido pri lingvoj kaj dialektoj en kriza situacio)
(eldonita en la 30-a de marto 2015)

La 67-a numero Dokuga [t.e. Venena noktopapilio, aŭ Eŭprokto] (2)
(eldonita en la 15-a de septembro 2017)

La 66-a numero Rakonto pri komputila programo por enmeti ainlingvajn literojn
(eldonita en la 21-a de marto 2017)

La 65-a numero Dokuga [t.e. Venena noktopapilio, aŭ Eŭprokto] (1)
(eldonita en la 4-a de novembro 2014)

La 64-a numero Ekinokokozo
(eldonita en la 7-a de aprilo 2016)

La 63-a numero Karn-manĝa bakterio (Severa invada streptokoka infekta malsano)
(eldonita en la 18-a de novembro 2015)

La 62-a numero Polenozo de japana blanka betulo 2
(eldonita en la 30-a de junio 2015)

La 61-a numero Mak OS X 10.10 (Koda nomo: 'Yosemite')
(eldonita en la 9-a de februaro 2015)

La 61-a numero Ebola malsano (Ebola hemoragia febro)
(eldonita en la 9-a de februaro 2015)

La 60-a numero Polenozo de japana blanka betulo
(eldonita en la 30-a de septembro 2014)

La 59-a numero Rakonto pri akuta gastroenterito (stomaka kaj intesta inflamo)
(eldonita en la 10-a de majo 2014)

La 58-a numero Rakonto pri rubeolo
(eldonita en la 22-a de novembro 2013)

La 57-a numero Rakonto pri gripo
(eldonita en la 27-a de majo 2013)

La 56-a numero Rakonto pri radioaktiveco enhavita de radioaktivaj substancoj en mangxajxo
(eldonita en la 29-a de novembro 2012)

La 55-a numero Rakonto pri radioaktiveco (2)
(eldonita en la 17-a de julio 2012)

La 54-a numero Rakonto pri radioaktiveco
(eldonita en la 15-a de marto 2012)

La 53-a numero Hukusxima Unua Nuklea Centralo
(eldonita en la 30-a de septembro 2011)

La 51-a numero La 72-a Hokkajda Kongreso de Esperanto
(eldonita en la 17-a de augusto 2010)

La 50-a numero La lingva kodo kaj tiparo uzitaj en komputilo
(eldonita en la 17-a de aprilo 2010)

La 49-a numero La aina stila mangxejo "Rera-cxise" fermis
(eldonita en la 15-a de januaro 2010)

La 48-a numero Ree 'Hokkajda Ajnuo-Asocio' estis nomigita
(eldonita en la 14-a de septembro 2009)

La 47-a numero En la 12-a oratora konkurso de ajnua lingvo
(eldonita en la 27-a de marto 2009)

La 46-a numero La pinta konferenco por indiĝenaj popoloj
(eldonita en la 20-a de novembro 2008)

La 45-a numero Oni rekonas, ke ajnua gento estas indiĝeno
(eldonita en la 18-a de auĝusto 2008)

La 44-a numero En la 16a de majo 2007 okazis la 61a Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj (UNo)
(eldonita en la 7-a de aprilo 2008)

La 43-a numero Deklaro pri la Indiĝenaj Rajtoj
(eldonita en la 10-a de decembro 2007)

La 42-a numero Nova tiparo en Vindozo Vista
(eldonita en la 9-a de julio 2007)

La 41-a numero Hokkajda Kongreso de Esperanto
(eldonita en la 10-a de aprilo 2007)

La 39-a numero Informoj (Ajnua lingva kodo "ain")
(eldonita en la 30-a de decembro 2006)

La 38-a numero Aŭskultante vorton de s-ro KAYANO Sigeru
(eldonita en la 30-a de junio 2006)

La 36-a numero Rakonto pri la 'Menehune'
(eldonita en la 31-a de decembro 2005)

La 35-a numero La libro en la havaja lingvo
(eldonita en la 30-a de septembro 2005)

La 34-a numero Gingicune (esperante: Arĝenta vulpo)
(eldonita en la 30-a de junio 2005)

La 33-a numero La troglodito
(eldonita en la 31-a de marto 2004)

La 32-a numero Upew
(eldonita en la 29-a de decembro 2004)

La 31-a numero Informoj (Enmeti hankaku-kana-on)
(eldonita en la 20-a de septembro 2004)

La 29-a numero Informoj (Trad. kana-on el la latina litero)
(eldonita en la 22-a de marto 2004)

La 28-a numero Mak OS X 10.3 (populara nomo: Pantero)
(eldonita en la 22-a de decembro 2003)

La 27-a numero Erumkina (Plantago)
(eldonita en la 22-a de septembro 2003)

La 26-a numero Sikerpekina (Symplocarpus nipponicus Makino)
(eldonita en la 30-a de junio 2003)

La 25-a numero Surku (Akonito)
(eldonita en la 7-a de aprilo 2003)

La 24-a numero Noya (Artemizio)
(eldonita en la 27-a de decembro 2002)

La 23-a numero Rawraw (Arisaema limbatum)
(eldonita en la 30-a de septembro 2002)

La 22-a numero Sokoni (Sambucus sieboldiana)
(eldonita en la 20-a de junio 2002)

La 21-a numero Ento (Elsholtzia ciliata)
(eldonita en la 20-a de marto 2002)

La 20-a numero Unikodo
(eldonita en la 20-a de decembro 2001)

La 19-a numero Ikema (Cynanchum caudatum)
(eldonita en la 20-a de septembro 2001)

La 18-a numero Sikerpeni (Felodendrono)
(eldonita en la 21-a de junio 2001)

La 17-a numero Nova karaktraro
(eldonita en la 20-a de marto 2001)

La 16-a numero Indiĝenoj dialogas per Esperanto
(eldonita en la 20-a de decembro 2000)

La 15-a numero La monto Us-nupuri (Usu-zan) erupcias
(eldonita en la 20-a de septembro 2000)

La 14-a numero Nova-kodoj de la japanaj karaktroj pri aina-lingvo
(eldonita en la 20-a de junio 2000)

La 13-a numero Satporo Yuki-maturi
(eldonita en la 20-a de marto 2000)

La 12-a numero En la vilaĝo Tookai, la akcidento de nuklea kriza-reago okazis
(eldonita en la 20-a de decembro 1999)

La 11-a numero Esperanto
(eldonita en la 20-a de septembro 1999)


Klarigo pri la artikolo en Esperanto kaj aina lingvo


Mi kontribuas la artikolon al ainalingva gazeto por restituo de la indeĝena popola lingvo ainalingvo, kio ne estas japana lingvo, kaj estas traktita maljuste.
Restituo de aina lingvo ne nur estas la problemo de aino, sed ankaŭ la problemo de japana socio, kiu volis forigi ainan lingvon. Mi daŭre agadas kun ainoj.

En la 81-a Unversala Kongreso de Esperanto en 1996 en Prago, Ĉeĥio ni deklaris "Manifeston de Prago" (La versioj en lingvoj de kelkaj regnoj por Manifeston de Prago).
En la manifesto ni montras la vidpunkton de la valoro kaj argumento por internacia komunikado kaj faras Esperantistan pozicion klara kaj proponas la rolon de Esperanto.En la manifesto ni montras la vidpunkton de la valoro kaj argumento por internacia komunikado kaj faras Esperantistan pozicion klara kaj proponas la rolon de Esperanto. En la 5-a artikolo troviĝas "Lingvaj rajtoj (Lingvaj homa-rajtoj)". Kaj en la 6-a artikolo troviĝas "Lingva diverseco".

Se diri por la lingvaj rajtoj, en la Artikolo 2 de "Universala Deklaracio de Homoj Rajtoj " adoptita en la 3-a Ĝnerala Asembleo de UNo oni mencias, "..., sen kia ajn diferencigo, ĉu lau ..., lingvo, ...". Kaj en la Artikolo 27 de "B -Kontrakto en Internacia Interkonsento de Homoj Rajtoj" adoptita en la 21-a Ĝnerala Asembleo de UNo oni mencias rajtojn por uzi sian lingvon kaj starigas lingvon kiel homaj rajtoj.

Multaj Esperantistoj asertas, ke en homaj rajtoj de "Universala Deklaracio de Homoj Rajtoj" troviĝas lingvaj rajtoj, kaj klopodas disvastigon de la deklaracio de homoj rajtoj.

Mi aporobas la proponon "Lingvaj rajtoj (Lingvaj homa-rajtoj)" kaj "Lingva diverseco" de "Manifesto de Prago."
Kaj mi interesiĝas en lingva rajto, pri kiun Esperantisto diskutas.
Mi elkore esperas restituon de aina lingvo. Mi pensas, ke la artikolon al aina lingva gazeto estas unu el movadoj por restituo de la lingvo. Mi aktive partoprenas en la movado.

Mi kontribuis la artikolojn al la gazeto "Ainutimes", kiu estas gazeto nur aina lingve.

Do, mi klarigas la artikolon per Esperanto kaj aina lingvo.


Se la aina-lingva-gazeto (Ainutimes) interesas vin, bonvolu kontakti al jene


Kontakto pri legi "Ainutimes":(vi povas trovi japana-lingvan version krom aina lingva versio.) Bonvolu kontakti al jena en japana lingvo.

Adreso
Nibutani 80-25, Biratoricho, Sarugun, Hokkaido, JAPAN 055-0101
Ainugo-pen-kurabu

Noto
1. Bonvolu kontakti per poŝtokarto kun responda peco japana lingve, se vi loĝas en Japanio.
2. Se vi loĝas en eksterlando, mi transdiras vian mesaĝon tien. Bonvolu kontakti al mi
()


Kontakto pri kontribui aina lingvan artikolon al "Ainutimes" japana lingve

Adreso (Vi devas kontakti al li nur japana-lingve.)
Irifunecho 3-4-23, Otarushi, Hokkaido, JAPAN 047-0021
HAMADA Takasi

FAX (Vi devas kontakti al li nur japana-lingve)
+81-134-24-9620

TTT-paĝo (nur japana-lingve)
http://www.geocities.jp/otarunay/

Noto
Se vi ne povas uzi japanan lingvon, mi transsendas vian mesaĝon al li japana-lingve. Bonvolu kontakti al mi Esperante ( ).


Al la hejmpaĝo (japane)