This is the list of the Picture Cards of Japanese Verbs, created by the students who joined Mizumachi's class in 1996-97.


Click here to see the list in Japanese.

Kaku Kumiko's works
nageru
(booru wo nageru)
kezuru
(enpitsu wo kezuru)
suberu
(suberu)
furueru
(furueru)
migaku
(ha wo migaku)
ochiru
(ringo ga ochiru)
tobu
(tobu)

Kuwabara Yoko's works
utau
(uta wo utau)
tobasu
(kami-hikoki wo tobasu)
yomu
(shinbun wo yomu)
warau
(warau)
okiru
(asa, okliru)
kiru
kami wo kiru
horu
(hanga wo horu)
nureru
(ame de kami ga nureru)

Mike Johnson's works
hirou
(500 en dama wo hirou)
kiku‚­
(ongaku wo kiku)
nemuru
(gussurito nemuru)
sasu
(yubi wo sasu)

Yamada Azusa's works
fumu
(mushi wo fumu)
kamu
(ha de kamu)
noru
(uma ni noru)
nuu
(nuno wo nuu)
horu
(takaramono wo horu)
musubu
(himo wo musubu)
afureru
(furo no mizu ga afureru)
furu
(hata wo furu)

Nagaoka Junko's works
akeru
(doa wo akeru)
taberu
(taberu)
suu
(tabako wo suu)
keru
(sakkaa booru wo keru)
amu
(seetaa wo amu)

Kumano Nanae's works
kowasu
(chokinnbako wo kowasu)
haku
(haku)
tobu
(tori ga tobu)
taoreru
(ki ga taoreru)

Hye Ryun Lee's works
abiru
(shawaa wo abiru)
saku
(hana ga saku)
nomu
(mizu wo nomu)
moeru
(hi ga moeru)
hareru
(sora ga hareru)
hoeru
(inu ga hoeru)
utsu
(mato wo utsu)
hashiru
(hashiru)

Kann Pi Hui's works
suteru
(gomi wo suteru)
waru
(manjuu wo waru)
nigiru
(enpitsu wo nigiru)
haru
(kitte wo haru)
shimeru
(mado wo shimeru)
miru
(terebi wo miru)
fur
(ame ga furu)

Okuno Yukiko's works
oyogu
(puuru de oyogu)
narabu
(ichiretsu ni narabu)
naku
(onna no ko ga naku)
yaseru
(yaseru)
futoru
(futoru)
hikaru
(hoshi ga hikaru)
okoru
(onna no ko ga okoru)
tomeru
(kuruma wo tomeru)

Yuhara Mika's works
shikaru
(kodomo wo shikaru)
fuku
(kuchibue wo fuku)
fuku
(mado wo fuku)
oru
(ki no eda wo oru)
aruku
(aruku)
yaburu
(kami wo yaburu)
haku
(rookawo haku)
maku
mame wo mak)

Nishiyama Reiko's works
nuru
(kabe wo nuru)
nigeru
(kodomo ga nigeru)
kakureru
(kodomo ga kakureru)
oriru
(kaidan wo oriru)
hau
(aka chan ga hau)
kiru
(fuku wo kiru)
tataku
(taiko wo tataku)

Shigemi Ayaka's works
motsu
(ringo wo motsu)
hakobu
(nimotsu wo hakobu)
oboreru
(ike de oboreru)
seou
(randoseru wo seou)
ueru
(ki wo ueru)
noboru
(kaidan wo noboru)

Uchino Midori's works
umu
(tamago wo umu)
butsukaru
(denchuu ni butsukaru)
toru
(shashin wo toru)

Dobashi Yoohei's works
iru
(yumi wo iru)
benkyoo suru
(...san ga benkyoo suru)
arau
(nabe wo arau)

Uechi Mutsuko's works
osu
(tana wo osu)
hipparu
(inu wo hipparu)
umeru
(ana wo umeru)
sasu
(hachi ga sasu)

Hiratani Hiromi's works
naku
(tori ga anaku)
kaku
(moji wo kaku)
neru
(futon de neru)
utsu
(booru wo utsu)

Nishikawa Yoshie's works
kesu
(ji wo kesu)
yaku
(sakana wo yaku)
odoru
(futari de odoru)
nugu
(fuku wo nugu)

Yamaguchi Chikako's works
yokogiru
(kuroneko ga ykogiru)
muku
(ringo wo muku)
katsu
(shoobu ni katsu)
hasamu
(te wo hasamu)

Oda Tomoko's works
tatakau
(otoko ga tatakau)
moyasu
(gomi wo moyasu)
aku
(maku ga aku)
nuku
(toge wo nuku)

Okada Eiko's works
korogaru
(booru ga korogaru)
tsumu
(hana wo tsumu)
utsuru
(utsuru)
haku
(kutsu wo haku)

Jiayin Wu's works
yogosu
(fuku wo yogosu)
koeru
(buta ga koeru)
naru
(tokei ga naru)
ou
(nezumi wo ou)

Sugimoto Takumi's works
mawasu
(sara wo mawasu)
you
(sake ni you)
odoroku
(odoroku)
wataru
(hashi wo wataru)

Etoo Yuka'sworks
tatsu
(tatsu)
kareru
(ki ga kareru)
hanasu
(tomodachi to hanasu)
kowareru
(rajio ga kowareru)

Kunizane Kumiko's works
kogeru
(shatsu ga kogeru)
mimau
(tomodachi wo mimau)
kizamu
(yasai wo kizamu)
tsuru
(sakana wo tsuru)

Shimasaki Yuuko's works
maku
(ito wo maku)
naraberu
(kaado wo naraberu)
otosu
(iwa wo otosu)
shizumu
(10 en dama ga shizumu)

Kwon Young Sung's works
chiru
(hana ga achiru)
noboru
(hi ga noboru)
wakeru
(keeki wo wakeru)
oshieru
(nihongo wo oshieru)

Mori Erika's works
miru
(kanja wo miru)
inoru
(kami niinoru)
tagayasu
(hatake wo tagayasu)

Leow Yoon Chin's works
hosu
(sentakumono wo hosu)
mageru
(tetsu wo mageru)
kieru
(hi ga kieru)
ageru
(hata wo ageru)

Maehara Kaoru's works
sasaeru
(isu wo sasaeru)
kasaneru
(kappu wo kasaneru)
fukuramu
(fuusen ga fukuramu)
kogu
(booto wo kogu)